#

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı, ekonomik hayatın hukuksal yönlerinin incelendiği, teorik yaklaşımlar ile uygulama sorunlarının birlikte ele alındığı bir programdır.

#

İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, insan hakları hukukunun teorik temelleri ve gelişim seyrinin derinlemesine ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alınıp, incelendiği bir programdır.

General Picture 1