Sıkça Sorulan Sorular

Programa kabul edilmek için İngilizce bilmek zorunlu mu?
Kabul öncesi yapılan İngilizce dil sınavı hakkında bilgi alabilir miyim?

İngilizce bilgisi, tezli program başvurusu için zorunlu bir önkoşuldur. Ekonomi Hukuku için detaylı bilgiye http://hukukyl.bilgi.edu.tr/tr/ekonomi-hukuku/basvuru-kosullari/ web adresinden, İnsan  Hakları Hukuku için detaylı bilgiye http://hukukyl.bilgi.edu.tr/tr/insan-haklari-hukuku/basvuru-kosullari/ web adresinden ulaşabilirsiniz. Projeli program başvuruları için yabancı dil belgesi aranmamaktadır.

ALES belgesi olmadan başvuru yapabilir miyim ?
Tezsiz Hukuk Yüksek Lisans  programları için ALES aranmamaktadır. Tezli programlar için ise zorunludur.  Ekonomi Hukuku için detaylı bilgiye http://hukukyl.bilgi.edu.tr/tr/ekonomi-hukuku/basvuru-kosullari/ web adresinden, İnsan  Hakları Hukuku için detaylı bilgiye http://hukukyl.bilgi.edu.tr/tr/insan-haklari-hukuku/basvuru-kosullari/ web adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru sırasında yapılan mülakatla ilgili bilgi alabilir miyim?
Mülakat, adayı daha yakından tanımak, başvuru belgelerinde yer alan hususlarda anlaşılmayan noktalar varsa bunlarla ilgili soru yöneltmek, adayın programa bakış açısını görmek ve programa uygunluğunu ölçmek için yapılan bir sözlü değerlendirmedir. Mülakat bir bilim sınavı değildir.

Burslarla ilgili bilgiyi nereden alabilirim?
Hukuk Yüksek Lisans ana sayfasında https://hukukyl.bilgi.edu.tr/ "Burslar" başlığından bilgi alabilirsiniz.

Hukuk mezunu değilim, programa başvuru yapabilir miyim?
Hukuk Yüksek Lisans Programlarına ancak lisansı Hukuk olanlar başvuru yapabilmektedir. YÖK tarafından 04.10.2018 tarihli kararla 08.10.2009 tarih 2009.17.1795 sayılı karar iptal edildiğinden Hukuk mezunu olmayanlar artık hukuk yüksek lisans, hukuk doktora ve hukuk doçentlik başvusu yapamayacaklardır.

Yurtdışında hukuk lisans eğitimimi tamamladım, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Hukuk Yüksek Lisans Programı'na katılabilmek için ne yapmam gerekir?
Lisans eğitimlerini yurtdışında yapanların Türkiye'de herhangi bir yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için lisans diplomalarına ilişkin YÖK tarafından verilen bir denklik belgesini getirmeleri zorunludur. Denklik için detaylı bilgiye www.yok.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bundan sonra eğer Tezli programa başvuracaklarsa, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) denilen, daha ziyade genel yetenek ve Türkçe soruları içeren bir sınava girmek gerekmektedir. Bu sınav, ÖSYM tarafından senede iki kez Türkiye'de düzenlenmektedir. ALES'e giremeyen aday, uluslararası tanınırlığı olan GRE veya GMAT sınavlarına da girebilir. Bunlar da İngilizce ve genel yetenek soruları içeren sınavlardır. GRE için www.gre.org adresinden, GMAT için www.gmat.org adresinden bilgi alınabilir.

Özel öğrenci statüsü ne anlama geliyor ?
Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

Ders ücreti konusunda lütfen Mali İşler'den bilgi alınız.

Programa kabul halinde kesin kayıt nasıl yapılır ?
Programa kabul edilen öğrenciler kesin kayıt için Santral Kampusü'ndeki Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi'ne başvurmalıdırlar, gerekli yönlendirme Öğrenci İşleri tarafından yapılacaktır.

Ders kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır?
Hukuk Yüksek Lisans derslerinin “Zorunlu/seçimlik ders ayrımı var mı?” başlığının altında belirtilen zorunlu derslerin dışında tümü seçimlik olmakla birlikte öğrencilerin ilgi alanlarına ve kredi yüklerine göre ders seçimlerinde belirli bir danışmanlık hizmetine ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle, ders seçimlerinizi yaparken yüksek lisans ders kayıtlarında danışmanlık görevini yürüten program asistanına başvurabilirsiniz. Bunun dışında öğrenciler ders seçimlerini internet üzerinden ve kendi öğrenci sayfalarından yapabilirler. (Öğrenci sayfanıza ulaşmak için http://www.bilgi.edu.tr/ adresinden SIS (Öğrenci Sayfaları) ikonunu tıklayınız.) Öğrenci sayfasından yapılan ders seçimlerinin nihai olarak program idari asistanına onaylatılması zorunludur. Aksi halde kayıt yapılmamış ya da yenilenmemiş sayılır. Onay için şahsen başvurmanıza gerek yoktur, e-posta ile talepte bulunmanız yeterlidir. Herhangi bir hatayı engellemek için, ders kayıtlarınız onaylandıktan sonra, öğrenci sayfanızda yer alan profilinizden, programınızda hangi derslerin yer aldığını muhakkak kontrol ediniz!

Doktora Programları'ndan veya Üniversitemiz'in sunduğu diğer lisansüstü programlardan ders almak isteyen öğrencilerin alacakları dersin öğretim üyesi veya öğretim görevlisinden ve Hukuk Yüksek Lisans Program Direktörü'nden yazılı onay almaları gerekmektedir. Bu dersler hukuk öğrencilerinin internet sayfalarında gözükmemekte, bu derslere kayıtlar yazılı başvuru ile yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ekonomi ya da İnsan Hakları Hukuku Programı'na kayıtlı olup da başka programlardan ders alınabilir mi ?

Her dönem başında yukarıda belirtilen yöntemle ders seçimi yapılması, kredi yüklerini tamamlamış öğrencilerin de kayıt yenilemesi zorunludur. Öğrencilerin kredi yüklerini tamamlamış olmaları kayıt yenileme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Tez aşamasında olan öğrencilerin de tez dersine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Sadece kayıt dondurmuş olan öğrencilerin kayıt yenileme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Dersler hangi saatlerde yapılıyor?
Dersler hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise sabah ve öğleden sonra yapılmaktadır. Program dahilinde öğrencilere sunulan derslerin fazlalığı aynı zaman aralıklarında birden fazla dersin yapılmasına, kısacası çakışmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle, aynı saatte verilen birden fazla dersten sadece birini alma imkânı olabilir. Bu dönem alamadığınız dersi, dersin açılması halinde bir sonraki yıl almanız mümkündür.

Zorunlu/seçimlik ders ayrımı var mı?
Hukuk Yüksek Lisans Programı dahilinde aşağıda zorunlu olduğu belirtilen dersler dışında tüm dersler seçimliktir.

Ekonomi Hukuku zorunlu dersler:
- Law 688 / Sözleşmesel Sorumluluk
- Law 562 / Seminer (Bu ders sadece tezli program için zorunludur)

İnsan Hakları Hukuku zorunlu dersler:
- Law 542 / Uluslararası İnsan Hakları Hukuku: Koruma Usulleri
- Law 562 / Seminer (Bu ders sadece tezli program için zorunludur)

Derslere devam zorunluluğu var mı?
Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bazı öğretim elemanları derse devam konusunda belirli bir eşik belirlemekte ve belli sayıda derse katılmayan öğrenciye sınav hakkı vermemektedir. Devam zorunluluğu konusunda nihai takdir ve değerlendirme yetkisi dersin öğretim elemanına aittir. İş yükünüz ya da başka sebeplerle seçtiğiniz bir dersi takip edememeniz dersten başarısız olmanıza yol açabileceği için, dersi veren öğretim elemanı ile bu konuda konuşmanız tavsiye edilir.

Ekonomi ya da İnsan Hakları Hukuku Programı'na kayıtlı olup da, başka programlardan ders alınabilir mi?
Öğrencilerimizin Ekonomi Hukuku veya İnsan Hakları Hukuku Programları'ndan birine kayıtlı olup da diğerinden ders almak mümkün olduğu gibi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından da ders almak mümkündür. Ancak kayıtlı olunan program haricinde alınan derslerin sayısı projeliler için 3'ü tezliler için 2'yi geçemez. Farklı bir programdan ders almak isteyen öğrencilerin yazılı olarak ilgili program direktörüne başvurması ve Hukuk Yüksek Lisans Program Direktörü'nden onay alması gerekmektedir. Diğer programlardan alınan derslerin kredileri de (bu dersler en az altı kredi olmalıdır) almanız gereken toplam krediye sayılacak ve bu derslerden aldığınız notlar ortalamanıza yansıyacaktır.

Kaydolduğum dersten çekilmem mümkün mü?
Kaydolduğunuz dersten herhangi bir gerekçe belirtmeksizin çekilmeniz mümkündür. Bunun için Lisansüstü Programlar Enstitüsü Akademik Takvimi'nde belirtilen "Withdrawal Deadline/Dersten Çekilme için son başvuru tarihi" süresi içerisinde öğrenci sayfanızdan gereken işlemi yapınız ve program idari asistanına onaylatınız. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Dersten çekilmeniz halinde, ilgili ders transkriptinizde görünecek, dersin yanında not yerine dersten çekildiğinizi belirten bir "W" harfi yer alacaktır.

Kaydolduğum ders yerine başka bir ders almam mümkün mü?
Kaydolduğunuz bir ders yerine başka bir ders almanız, ("Add/Drop" "Ders ekleme/Bırakma") Lisansüstü Akademik Takvim'inde öngörülen süresi içinde yapılmak şartıyla mümkündür.

Programla ilgili duyurulardan nasıl haberdar oluruz?
Programa kabul olunan öğrencilerin, kişisel bilgilerini, (adres, cep numarası, e-posta adresi, vs.) Program İdari Asistanı'na bildirmeleri ve bu bilgileri güncel tutmaları programla ilgili her türlü duyurunun kendilerine ulaşması için gereklidir. Yeni öğrenciler programın e-posta grubuna dahil edilir ve düzenli olarak gelişmelerden haberdar edilir. Daha önce verdiğiniz bilgiler değişirse lütfen değişiklikleri bildiriniz!

Ayrıca web sitemizde Etkinlikler/Duyurular başlığı altında da önemli duyuruları bulabilirsiniz.

Programı en geç bitirme süresi nedir ?

Tezli yüksek lisans programın ders kısmını (7 ders + Seminer dersi) 4 dönem içerisinde bitirmeniz zorunludur. Dersler bittikten sonra tez için iki dönem daha  hakkınız bulunmaktadır. Yani toplam altı dönem içerisinde mezun olmanız beklenmektedir. Asgari 7 ders ve tek dönemlik seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin başarılı bulunması ile mezuniyete hak kazanılır. Belirtilen süreler içerisinde programı tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

Tezsiz yüksek lisans programı 3 dönemdir. Asgari 10 dersi almak ve yüksek lisans projesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

Tez sunmak için tüm derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Dersinden başarısız olan bir öğrenci tezini savunamaz.

Kayıt dondurma nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Kayıt dondurma başvuruları Akademik Takvim'de belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, internet sayfasında bulunan Kayıt Dondurma Formu"nu doldurup, gerekçelendirme dilekçesini ekleyerek, Santral Kampüsü Yüksek Lisans Öğrenci İşleri'ne başvurur. Öğrenciler arka arkaya iki yarıyılı aşmamak kaydıyla, tüm öğrenim süresi içinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurabilir.

Kayıt, en az bir yarıyıl için dondurulur. Ağır ve sürekli hastalık hallerinde uygulanacak süreler, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından münferiden belirlenir. Kayıt dondurulan yarıyıllar, başarı denetimine ilişkin sürelerin hesabında dikkate alınmaz. Kayıt dondurma program ücretinin ödenmesini ertelemez. Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, mazeretine ilişkin belgeleriyle birlikte yazılı olarak başvurur. Kayıt dondurulmasına, Üniversite Yönetim Kurulu'nca karar verilir.

Tezle proje arasındaki fark nedir ?
Tez belirli bir alanda derinlemesine araştırmayı gerekli kılan, yaklaşık 100-150 sayfalık kapsamlı bir çalışmadır. Proje ise, teze kıyasla daha dar bir konuda yapılacak, yaklaşık 30-40 sayfalık bir çalışma anlamına gelir. Her ikisinin de bilimsel yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekir. Ancak projenin konusu daha dar olup, adaydan yeni bir fikir veya yaklaşım ortaya koyması beklenmez. Bu nedenle araştırması ve yazması daha kısa sürer.

Hem tezli hem tezsiz programdan mezun olan öğrencilere hukuk yüksek lisans diploması verilir. Fakat 06 Şubat 2013’de Resmi Gazete’de yayınlanan, 28551 sayılı YÖK Yönetmelik değişikliğine göre sadece tezli yüksek lisans yapan öğrenciler Doktora yapabilirler. 06 Şubat 2013 tarihinden itibaren Tezsiz (projeli) programa kayıt olan öğrenciler Doktora yapamayacaklardır. 

Tezli program ile Tezsiz (Projeli) program arasında geçiş mümkün müdür?
Programlar arasında her iki yönde de geçiş yapmak mümkündür. Her iki program arasında geçiş en geç ikinci dönem sonunda yapılabilir. Tezli programa geçmek isteyen öğrencinin en az dört dersten başarıyla geçmiş olması, ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 3.00 olması (zaten asgari başarı için 2.80 ortalama gerekmektedir), kendisine bir tez danışmanı bulması ve tezli başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Her iki yönde geçiş için iç yatay geçiş yönergesi uygulanır. Öğrencilerin tezli programa geçiş yapması, tez danışmanlığını yapmayı kabul eden öğretim üyesi ve program direktörünün ortak kararına bağlıdır.

Tez/Proje danışmanı nasıl atanır ? Tez/Proje konusu nasıl belirlenir?
Tez danışmanı: Tez öğrencileri ders kısmının tamamlanmış olup olmamasına bakmaksızın en geç birinci dönem sonunda bir tez danışmanı, en geç ikinci dönem sonunda da tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir tez konusu seçmek zorundadır. Danışman ve konu daha sonra değiştirilebilir.

Proje danışmanı: Projeli öğrenciler de en geç birinci yarıyılın sonunda bir danışman ve ikinci yarıyılın sonunda proje danışmanıyla birlikte belirleyecekleri bir konu seçmek zorundadır. Proje konusu en geç üçüncü dönem sonuna kadar değiştirilebilir.

Tezimi/Projemi yazarken nelere dikkat etmeliyim?
Tezinizi/Projenizi hazırlarken önce seçtiğiniz konudaki yerli ve yabancı kaynakları toplamanız gerekir. Kaynak araştırması yaparken kütüphanemizin veri tabanlarından ve kütüphanelerarası ödünç alma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Önemli kaynaklarınızı okuyup, konuyu kafanızda netleştirdikten sonra çalışmanızın planınızı hazırlayınız. Yazmaya başlamak için kaynaklarınızın tamamını okumayı beklemeyiniz, buna zamanınız yetmeyebilir. Konu hakkında fikir sahibi olduktan sonra bir plan dahilinde yazmaya başlamak, okuduğunuz bilgileri kendi zihninizde işlemenizi ve gerçekte okuduklarınızın ne kadarını anladığınızı görmenizi sağlayacaktır. İlk yazdığınız sayfaları sonradan değiştirebilir, düzeltebilirsiniz. Yazmaktan korkmayınız!

Tezinizi/projenizi hazırlarken mutlaka danışmanınızla temas halinde olunuz. Çalışma planınızı, kaynaklarınızı, yazdığınız kısımları, belirli sürelerde danışmanınıza veriniz. Takıldığınız noktalarda danışmanınıza soru yöneltiniz. Son teslim tarihi gelmeden tezinizi/projenizi mutlaka danışmanınıza okutunuz. Dikkat: Tezin/projenin son teslim tarihi olarak ilan edilen tarih, Enstitü'ye teslim tarihidir. Bu tarihten önce çalışmanızı danışmanınıza okutup, onun onayını almak zorunda olduğunuzu unutmayınız. Genelde çalışmaların sunulması dönemin son günlerine yığılmaktadır. Danışmanınızın o dönemde yoğun olabileceğini ve çalışmanızı okuyabilmek için tahmininizden uzun süreye ihtiyaç duyabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Tezinizi süresinde teslim etmediğiniz takdirde, tezinizin değerlendirmeye alınmayacağını, süre uzatma hakkınız bittiği takdirde kaydınızın silineceğini unutmayınız. Ayrıca üçüncü dönemden itibaren her dönemin sonunda tez/proje çalışmalarınızda hangi aşamada olduğunuzu, o güne kadar neler yaptığınızı özetleyen bir rapor hazırlayıp, danışmanıza onaylattıktan sonra program idari asistanına teslim etmeniz gerekmektedir. Tez süresini uzatmak için de bu raporu sunmanız şarttır.

Tezimi yazdım, şimdi ne yapmalıyım?
Tezinizi, tez danışmanınızdan alacağınız tezin tamamlanmış olduğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için Akademik Takvim'de belirlenen ve Enstitü tarafından ilan edilen yarıyıl sonu tarihine kadar Enstitü'ye (Santral Kampusü'ndeki Enstitü Sekreterliği'ne) spiralli 4 nüsha olarak teslim ediniz. Bu aşamadan sonra, Enstitü Tez Jürinizi atayıp, tez savunma tarihini size bildirecektir.

Projemi hazırladım şimdi ne yapmalıyım?
Projenizi, proje danışmanınızdan alacağınız projenin tamamlanmış olduğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirlenen ve Enstitü tarafından ilan edilen yarıyıl sonu tarihine kadar spiralli üç nüsha olarak Enstitü'ye (Santral Kampusü'ndeki Enstitü Sekreterliği'ne) teslim ediniz. Bu aşamadan sonra, Enstitü proje jürinizi atayıp, proje savunma tarihini size bildirecektir.

Tez savunması nasıl olur?
Önce öğrenci, kendisine verilen 15-20 dakikalık süre içerisinde tez çalışmasını sözlü olarak sunar. Bu süre içerisinde araştırma konusu ve araştırma sonucunda varılan sonuçlar sistematik bir şekilde anlatılır. Anlatımın rahatça duyulabilir, canlı bir ses tonuyla, jüri üyelerinin yalnızca birine bakarak değil tümü ile göz teması kurularak yapılması uygun olur. Öğrenci dilerse projeksiyon makinesi veya tepegöz kullanabilir. Öğrenci tez savunmasına tez çalışması ve gereken kanun, vb. kaynakları ile birlikte gelmelidir. Öğrencinin sunuşundan sonra jüri üyeleri öğrenciye teziyle ilgili sorular yöneltir ve eleştirilerini dile getirirler.

Tez sınavı bitiminde, öğrenci ve varsa dinleyiciler sınav salonundan çıkartılır ve her bir jüri üyesi, tezi, sunumu ve sorulan sorulara verilen yanıtları değerlendirerek kanaatini ve oyunu açıklar. Tez jürisi, salt çoğunlukla "başarılı", "başarısız" veya "düzeltme" kararı verir ve kararını öğrenciye sözlü olarak bildirir. Karar, jüri üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir ve tutanak tez danışmanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü'ye ulaştırılır. Tutanakta kararın oybirliğiyle mi veya oy çokluğuyla mı olduğu belirtilir.

Tezi "başarısız" kabul edilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında "düzeltme" kararı verilen öğrenciye durum ayrıca Enstitü tarafından bildirilir. Öğrenci, tez sınavından itibaren en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezi yeniden teslim edip savunmak zorundadır. İkinci tez sınavı da aynı şekilde yapılır; ancak bu halde jüri sadece "başarılı" veya "başarısız" kararı verebilir. Bu sınav sonunda da tezi "başarısız" bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

Proje değerlendirmesi nasıl yapılır?
Projeye ilişkin değerlendirme, öğrencinin proje danışmanı ile Üniversite'nin konuyla ilgili bir öğretim üyesi veya proje danışmanlığı yapabilecek nitelikteki bir öğretim görevlisi tarafından oluşturulan bir değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Ancak, ilgili program direktörünün önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun talebi üzerine Enstitü Kurulu belirli bir programdaki tüm projelerin üç kişilik bir komisyonca değerlendirilmesine karar verebilir.

Önce öğrenci, kendisine verilen 5-10 dakikalık süre içerisinde proje çalışmasını sözlü olarak sunar. Bu süre içerisinde araştırma konusu ve vardığı sonuçları sistematik bir şekilde anlatır. Öğrencinin sunumundan sonra jüri üyeleri öğrenciye projesiyle ilgili sorular yöneltir ve eleştirilerini dile getirir. Değerlendirme "başarılı" veya "başarısız" olarak yapılır. Üç kişilik komisyonlarda karar oy çokluğuyla alınır. İki kişilik değerlendirme komisyonlarında, üyelerin kanaatlerinin örtüşmemesi nedeniyle "başarılı" veya "başarısız" şeklinde karar alınamaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu ilk toplantısında, değerlendirme komisyonunda görev alma koşullarını taşıyan ve değerlendirme komisyonu üyeleriyle aynı veya daha üst bir akademik unvana sahip üçüncü bir öğretim üyesi veya görevlisini hakem olarak atar. Hakem projeyi, nihai proje raporunu ve değerlendirme komisyonu üyelerinin raporlarını inceleyerek, kararını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitü'ye sunar. Değerlendirme komisyonu kararı, hakemin kararı yönünde alınmış olur.