Programın Süresi ve Kredi Yükü

Tezli yüksek lisans programında asgari 7 ders (42 kredi) ve tek dönemlik seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin başarılı bulunması ile mezuniyete hak kazanılır.

Tezsiz yüksek lisans program öğrencileri ise asgari 10 dersi (60 kredi)  ve yüksek lisans projesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Tezli yüksek lisans programının süresi en az 4, azami 6 dönemdir. 20 Nisan 2016 tarihli yeni lisansüstü YÖK yönetmeliğine göre tezli programın ders kısmının dört dönem içerisinde tamamlanması gerekmektedir, tamamlanmadığı takdirde öğrencinin kaydı silinmektedir. Ders kısmı tamamlandıktan sonra tez için ek iki dönem daha süre verilmektedir. 
Tezsiz yüksek lisans programının süresi 3 dönemdir. Tezsiz (projeli) program öğrencilerinin üç dönem sonuna kadar derslerini ve projesini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Hem tezli hem de tezsiz programda öğrenci derslerini tamamlamadan tez veya projesini teslim edememektedir.