Programın Amacı ve Program Çıktıları

Hedefimiz yaşanan hızlı değişime uyum sağlayabilen, sadece bugünün değil, yarının sorunlarına da çözüm üretebilen hukukçular yetiştirmektir.

  • Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan bir mezun;
  • Ekonomi Hukuku alanında uzmanlaşmak istediği alandaki kavram ve kurumları açıklayabilecek,
  • Ekonomi Hukukunun kavram ve kurumlarının diğer disiplinlerdeki yansımalarını gösterebilecek,
  • Hukuki düzenlemelerin ekonomik etkilerini ve ekonomik hayatta karşılaşılan sorunların hukuki yönlerini tespit edebilecek,
  • Hukuki metinleri eleştirel bakış açısıyla analiz edebilecek ve karmaşık hukuki problemlere çözüm bulabilecek,
  • Mevzuatta, yargı uygulamasında ve öğretideki gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilecek,
  • Belirli bir konuyu etik kurallara uygun bilimsel kaynak kullanarak sistematik olarak ele alarak, değerlendirebilecektir.