Yoğunlaşma Alanları

Öğrencinin aşağıda belirtilen yoğunlaşma alanları altında tanımlanan derslerden asgari 15 kredilik 5 dersi başarı ile tamamlaması halinde bu durum ayrıca belgelenir.

 • İnsan Haklarının Kuramsal Temelleri
 • İnsan Haklarını Koruma Usulleri
 • Kimlikler ve Ayrımcılık Yasağı
 • İnsan Hakları ve Ceza Adaleti

İNSAN HAKLARI HUKUKU YOĞUNLAŞMA ALANLARI

İnsan Haklarının Kuramsal Temelleri

 • Uluslararası İnsan Hakları: Koruma Usulleri
 • Hak Kuramı
 • Hukuk ve Felsefe
 • Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk
 • İnsan Hakları Aktivizmi-I
 • Sosyal Haklar Açısından Yoksulluk Sorunu
 • Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • Hukuka Eleştirel Yaklaşımlar
 • Hukukta Ayrımcılık Yasağı
 • İş Dünyası ve İnsan Hakları

İnsan Haklarını Koruma Usulleri

 • Uluslararası İnsan Hakları: Koruma Usulleri
 • İnsan Hakları Aktivizmi-I
 • İnsan Hakları Aktivizmi-II
 • İHAS’da Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi
 • AİHM Kararlarında Usul Hukukuna İlişkin Hak ve İlkeler
 • Mülteci Hukuku
 • AİHS'de Yaşama Hakkı, İşkence Yasağı ve Özgürlük Hakkı
 • Türkiye'de Hak Arama Yolları: Yargısal ve Yargısal Olmayan Usuller

Kimlikler ve Ayrımcılık Yasağı

 • Uluslararası İnsan Hakları: Koruma Usulleri
 • Hukukta Ayırımcılık Yasağı-Uluslararası Hukuk
 • Kurumsal Ayırımcılık
 • Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk
 • Kadının İnsan Hakları
 • Ceza Hukuku ve İnsan Hakları
 • Cins, Irk ve Cinsellik
 • Kent Hakkı
 • Sosyal Haklar Açısından Yoksulluk Sorunu

İnsan Hakları ve Ceza Adaleti

 • Uluslararası İnsan Hakları: Koruma Usulleri
 • Ceza Hukuku ve İnsan Hakları
 • Ceza Adaleti Sistemi ve Suçla Mücadele Politikaları
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü-Arabuluculuk
 • Çocuğun Hukuken Korunması
 • Ceza Sistemlerinde Popülizm
 • Siber Suçlar ve İnsan Hakları
 • Türkiye'de Hak Arama Yolları: Yargısal ve Yargısal Olmayan Usuller
 • Uluslararası İnsancıl Hukuk