Programın Amacı ve Program Çıktıları

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan bir mezun

  • İnsan Hakları Hukuku alanındaki kavram ve kurumları hak kuramı çerçevesinde açıklayabilecek,
  • İnsan Hakları Hukukunun kavram ve kurumlarını diğer sosyal bilimlerle ilişkilendirebilecek,
  • İnsan Hakları Hukuku alanındaki hukuki metinleri eleştirel bakış açısıyla ele alıp, analiz edebilecek,
  • Bu alandaki bir araştırmanın sonuçlarını yazılı ve sözlü biçimde ortaya koyabilecek,
  • Bir proje çerçevesinde belirli bir konuyu sistematik olarak ele alma, etik kurallara uygun olarak bilimsel kaynak kullanarak bir tez ortaya atma ve bunu bilimsel gerekçelerle savunabilecektir.