Başvuru Koşulları

Ders programının yarıyıl esasına göre hazırlanmış olduğu göz önünde tutularak, her yarıyıl başlangıcında programa öğrenci kabul edilmektedir.

Programa sadece hukuk fakültesi mezunları başvuru yapabilmektedir.

Programa başvuracak olan adaylardan talep edilen belgeler

(Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, başvuru formunun çıktısı ve diğer belgelerin, son başvuru tarihine kadar santralistanbul Kampüsü Hukuk Lisansüstü Programlar İdari Asistanı Melda Otara’ya elden ya da kargo ile iletilmesi gerekmektedir. Kargo ile iletilen başvuru belgeleri için mutlaka teyit alınmalıdır. Başvuru belgeleri ulaşmayan adaylar mülakata kabul edilmeyecektir.)

Tezli başvurular için yukarıda yer alan belgelere ek olarak istenen başvuru belgeleri:

  • ALES EA ≥ 55 veya GRE (sayısal) ≥ 149 (eski 610) veya GMAT ≥ 450 belgesi,
  • Lisans not ortalaması (dörtlük sistemde ≥ 2,70)
  • Yabancı dil için istenen belgeler: İngilizce için; TOEFL IBT 72 ve üzeri ya da YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL 60 ve üzeri ya da Bilgi Lisansüstü İngilizce Yeterlik sınavı (BILET 3) 70 ve üzeri belgesi,
    Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca için; ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosunda YDS/ÜDS/KPDS 60 puana karşılık gelen denk sınav puanları

*Bilgi Lisansüstü İngilizce Yeterlik sınavı (BILET 3)
BILET 3 sınavı ile ilgili bilgilere https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/lisansustu/lisansustu-ingilizce-sinavi/ web adresinden ulaşabilirsiniz.

Yabancı öğrenci:

Tezli başvuruda yabancı öğrencilerden ALES belgesi istenmemektedir. Onun dışında yukarıda yer alan tüm başvuru belgelerini sunmaları ve ek olarak program Türkçe olduğu için Tezli/Tezsiz başvuruda C1 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi istenmektedir.

Değerlendirme, başvuru esnasında talep edilen belgeler esas alınarak, mülakat çerçevesinde yapılacaktır.

Mülakat:

Başvuru ve mülakat tarih bilgilerine erişmek için Tıklayınız.

Not: Mülakat saatleri program tarafından mail ile iletilecektir.

Burslar ve İndirimler:

Burslar ve indirimlerle ilgili detaylı bilgiye bu web adresimizden ulaşabilirsiniz.