Dersler

 

Güz 2017-2018

Zorunlu Dersler

Law 688 / Sözleşmesel Sorumluluk
Law 562 / Seminer (Bu ders sadece tezli program için zorunlu derstir.)

Seçimlik Dersler

Law 503 / Milletlerarası Ticari Tahkim
Law 513 / Rekabet Hukukunun Genel Esasları
Law 519 / Bankacılık Suçları
Law 550 / Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
Law 558 / Teminat Hukuku
Law 560 / Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları
Law 573 / Sermaye Piyasasının Temel Kavram ve Kurumları
Law 589 / Hukukçular için Temel Muhasebe ve Finans
Law 595 / Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler
Law 610 / Yeni Anonim Şirketler Hukuku
Law 616 / International Environmental Law
Law 619 / Dış Ticaret ve İthalatta Haksız Rekabet
Law 629 / Bankacılık Hukuku, Uluslararası Finansman ve Uygulamaları
Law 633 / Marka Hukuku
Law 655 / Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıklara Özgü Usul Hukuku Problemleri

Bahar 2017-2018

Zorunlu Dersler

Law 688 / Sözleşmesel Sorumluluk
Law 562 / Seminer (Bu ders sadece tezli program için zorunlu derstir.)

Seçimlik Dersler

Law 506 / Uluslararası Ticaret Hukuku
Law 514 / Tüketicinin Korunması Hukuku
Law 549 / Sigorta Hukukunun Güncel Sorunları
Law 606 / Uygulamalı Rekabet Hukuku
Law 610 / Yeni Anonim Şirketler Hukuku
Law 618 / Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku
Law 623 / Veri Koruması Hukuku
Law 634 / International Investment Law and Arbitration
Law 636 / Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları
Law 640 / Görsel İşitsel Eserler Hukuku
Law 641 / Kira Hukuku
Law 644 / Legal English
Law 662 / Ticaret Hukukunda Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Devralmalar
*Law 668 / International Copyright Law
*Law 670 / Intellectual Property, Electronic Commerce and WIPO Arbitration
Law 682 / Introduction to International Climate Change Law
Law 694 / Özel Hukukta Geçici Hukuki Koruma


* Bu dersler World Intellectual Property Organization (WIPO) ile işbirliği çerçevesinde sunulmaktadır. Bu derslerde başarılı olan öğrencilere WIPO tarafından ayrı bir sertifika verilecektir.