Dersler

 

Güz 2019-2020

Zorunlu Dersler

Law 688 / Sözleşmesel Sorumluluk
Law 562 / Seminer (Bu ders sadece tezli program için zorunlu derstir.)

Seçimlik Dersler

Law 503 / Milletlerarası Ticari Tahkim

Law 513 / Rekabet Hukukunun Genel Esasları

Law 549 / Sigorta Hukukunun Güncel Sorunları

Law 550 / Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Law 560 / Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları

Law 573 / Sermaye Piyasasının Temel Kavram ve Kurumları

Law 610 / Yeni Anonim Şirketler Hukuku

Law 616 / International Environmental Law

Law 619 / Dış Ticaret ve İthalatta Haksız Rekabet

Law 623 / Veri Koruması Hukuku

Law 629 / Bankacılık Hukuku, Uluslararası Finansman ve Uygulamaları

Law 633 / Marka Hukuku

 
Bahar 2019-2020

Zorunlu Dersler

Law 688 / Sözleşmesel Sorumluluk
Law 562 / Seminer (Bu ders sadece tezli program için zorunlu derstir.)

Seçimlik Dersler

Law 506 / Uluslararası Ticaret Hukuku

Law 514 / Tüketicinin Korunması Hukuku

Law 519 / Bankacılık Suçları

Law 589 / Hukukçular için Temel Muhasebe ve Finans

Law 606 / Uygulamalı Rekabet Hukuku

Law 610 / Yeni Anonim Şirketler Hukuku

Law 618 / Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku

Law 634 / International Investment Law and Arbitration

Law 636 / Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları

Law 640 / Görsel İşitsel Eserler Hukuku

Law 641 / Kira Hukuku

Law 644 / Legal English

Law 662 / Ticaret Hukukunda Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Devralmalar

Law 663 / Çalışanların Meydana Getirdiği Fikri Ürünler Üzerindeki Hak Sahipliği
Law 694 / Özel Hukukta Geçici Hukuki Koruma