Yoğunlaşma Alanları

Öğrencinin aşağıda belirtilen yoğunlaşma alanları altında tanımlanan derslerden asgari 5 dersi başarı ile tamamlaması halinde bu durum ayrıca belgelenir.

 • Banka ve Finans Hukuku

 • Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Rekabet ve Regülasyon Hukuku

 • Şirketler Hukuku

 • Uluslararası Ticaret Hukuku

 • Sözleşmeler Hukuku


  EKONOMİ HUKUKU YOĞUNLAŞMA ALANLARI


  Banka ve Finans Hukuku
  LAW 519 Bankacılık Suçları
  LAW 554 Uygulamalı Sermaye Piyasası Hukuku
  LAW 565 Hukukçular için Temel İşletme ve Ekonomi
  LAW 573 Sermaye Piyasasının Temel Kavram ve Kurumları
  LAW 589 Hukukçular için Temel Muhasebe ve Finans
  LAW 609 Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler
  LAW 629 Law and Practice of International Finance and Banking
  LAW 630 Hukukun Ekonomik Analizi
  LAW 634 International Trade Law and Investment Dispute Settlement
  LAW 688 Sözleşmesel Sorumluluk
  LAW 692 Finansal Piyasalar Hukuku
  Bankacılık ve Finansal Kurumlar (Finansal Ekonomi YL)
  Kurumsal Finans (Finansal Ekonomi YL)
  Risk Yönetimi (Finansal Ekonomi YL)
  Denetim Teorisi (Muhasebe ve Denetim YL)
  Finansal Yönetim (Muhasebe ve Denetim YL)
  İç Denetim (Muhasebe ve Denetim YL)
  Vergi Hukuku ve Uygulamaları (Muhasebe ve Denetim YL)

  Fikri Mülkiyet Hukuku
  LAW 550 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
  LAW 612 Patent ve Faydalı Model Hukuku
  LAW 618 Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku
  LAW 627 İlaç Hukuku
  LAW 632 Tasarım Hukuku
  LAW 633 Marka Hukuku
  LAW 640 Görsel İşitsel Eserler Hukuku
  LAW 648 Enformasyon Toplumunda Eser Koruması
  LAW 666 İlaç Patenti Hukuku
  LAW 668 International Copyright Law*
  LAW 670 Intellectual Property, Electronic Commerce and WIPO Arbitration*
  LAW 672 Protection of Biotechnological Inventions*
  LAW 688 Sözleşmesel Sorumluluk

  Rekabet ve Regülasyon Hukuku
  LAW 513 Rekabet Hukukunun Genel Esasları
  LAW 514 Tüketicinin Korunması Hukuku
  LAW 549 Sigorta Hukukunun Güncel Sorunları
  LAW 565 Hukukçular için Temel İşletme ve Ekonomi
  LAW 586 Telekomünikasyon Hukuku
  LAW 597 İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı
  LAW 599 Uluslarararası Enerji Hukuku
  LAW 606 Uygulamalı Rekabet Hukuku
  LAW 619 Competition Policy and International Trade
  LAW 623 Veri Koruması Hukuku
  LAW 627 İlaç Hukuku
  LAW 630 Hukukun Ekonomik Analizi
  LAW 688 Sözleşmesel Sorumluluk

  Şirketler Hukuku
  LAW 510 Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun Bozulması ve Rehabilitasyon Yöntemleri
  LAW 554 Uygulamalı Sermaye Piyasası Hukuku
  LAW 555 Hukukçu Olmayanlar için Temel Ticaret ve Borçlar Hukuku
  LAW 565 Hukukçular için Temel İşletme ve Ekonomi
  LAW 566 Negotiating International Business Contracts
  LAW 573 Sermaye Piyasasının Temel Kavram ve Kurumları
  LAW 589 Hukukçular için Temel Muhasebe ve Finans
  LAW 609 Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler
  LAW 610 Yeni Anonim Şirketler Hukuku
  LAW 623 Veri Koruması Hukuku
  LAW 645 Anonim Şirketlerde Sermayenin Korunması
  LAW 662 Ticaret Hukukunda Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Devralmalar
  LAW 688 Sözleşmesel Sorumluluk
  Bankacılık ve Finansal Kurumlar (Finansal Ekonomi YL)
  Kurumsal Finans (Finansal Ekonomi YL)
  Risk Yönetimi (Finansal Ekonomi YL)
  Denetim Teorisi (Muhasebe ve Denetim YL)
  Finansal Yönetim (Muhasebe ve Denetim YL)
  İç Denetim (Muhasebe ve Denetim YL)

  Uluslararası Ticaret Hukuku
  LAW 503 Milletlerarası Ticari Tahkim
  LAW 506 Uluslararası Ticaret Hukuku
  LAW 566 Negotiating International Business Contracts
  LAW 587 Elektronik Ticaret Hukuku
  LAW 595 Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler
  LAW 599 Uluslararası Enerji Hukuku
  LAW 616 International Enviromental Law
  LAW 634 International Trade Law and Investment Dispute Settlement
  LAW 655 Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıklara Özgü Usul Hukuku Problemleri
  LAW 670 Intellectual Property, Electronic Commerce and WIPO Arbitration*
  LAW 676 Aircraft Financing Law
  LAW 682 Introduction to International Climate Change Law
  LAW 688 Sözleşmesel Sorumluluk
  Yabancı Yatırımlar ve Çokuluslu Şirketler (MBA)
  Uluslararası Finansal Piyasalar (Uluslararası Finans YL)

  Sözleşmeler Hukuku
  LAW 514 Tüketicinin Korunması Hukuku
  LAW 555 Hukukçu Olmayanlar için Temel Ticaret ve Borçlar Hukuku
  LAW 558 Teminat Hukuku
  LAW 560 Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları
  LAW 566 Negotiating International Business Contracts
  LAW 587 Elektronik Ticaret Hukuku
  LAW 630 Hukukun Ekonomik Analizi
  LAW 636 Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları
  LAW 641 Kira Hukuku
  LAW 688 Sözleşmesel Sorumluluk
  LAW 694 Özel Hukukta Geçici Hukuki Koruma