Dersler

Tezli Ders Programı Listesi 

Projeli Ders Programı Listesi 


Güz 2017-2018

Zorunlu Dersler

Law 542 / Uluslararası İnsan Hakları Hukuku: Koruma Usulleri

Law 562 / Seminer (bu ders sadece tezli program için zorunludur)

Law 581 / Hukukçu Olmayanlar için Hukuka Giriş (Hukukçu olmayanlar için Güz döneminde zorunlu derstir.)

Seçimlik Dersler

Law 502 / Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

Law 517 / İnsan Hakları Aktivizmi I

Law 518 / Kadının İnsan Hakları

Law 577 / Mülteci Hukuku

Law 639 / Uluslararası İnsancıl Hukuk

Law 643 / AİHS'de Yaşama Hakkı, İşkence Yasağı ve Özgürlük Hakkı

Law 651 / Onarıcı Adalet: Teori ve Uygulama

Law 652 / Anayasa ve İHAS'da Demokratik Toplum

Law 653 / Hukuk Araştırmalarında Sosyal Bilim Yöntemleri

Law 690 / Ceza Muhakemesi Hukukunda Özgürlüklerin ve Bireyin Korunması


Bahar 2017-2018

Zorunlu Dersler

Law 542 / Uluslararası İnsan Hakları Hukuku: Koruma Usulleri

Law 562 / Seminer (bu ders sadece tezli program için zorunludur)


Seçimlik Dersler

Law 501 / Hukuk ve Devlet Kuramları

Law 530 / AİHM Kararlarında Usul Hukukuna İlişkin Hak ve İlkeler

Law 585 / İnsan Hakları Aktivizmi II

Law 590 / Toplumsal Sorun Olarak Suç: Nedenleri ve Kurumsal Yanıtları

Law 638 / İş Dünyası ve İnsan Hakları

Law 644 / Legal English

Law 649 / Siyasi Suçlar ve Düşman Ceza Hukuku

Law 660 / İnternet Hukuku: Bilgi Çağında Haklar, Özgürlükler ve Sorumluluklar

Law 678 / Hukuka Eleştirel Yaklaşımlar

Law 696 / LGBTİ ve İnsan Hakları

Law 698 / Sinema ve İnsan Hakları