Dersler

Güz 2019-2020
 
Zorunlu Dersler

Law 542 / Uluslararası İnsan Hakları Hukuku: Koruma Usulleri

Law 562 / Seminer (bu ders sadece tezli program için zorunludur)

Law 581 / Hukukçu Olmayanlar için Hukuka Giriş (Hukukçu olmayanlar için Güz döneminde zorunlu derstir.)

Seçimlik Dersler

Law 502 / Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

Law 517 / İnsan Hakları Aktivizmi I

Law 577 / Mülteci Hukuku

Law 626 / Hukukta Ayrımcılık Yasağı

Law 639 / Uluslararası İnsancıl Hukuk

Law 651 / Onarıcı Adalet: Teori ve Uygulama

Law 652 / Anayasa ve İHAS'da Demokratik Toplum

Law 659 / Bilgiye Erişim ve Bilgi Edinme Hakkı Hukuku

Law 665 / Suç Genel Teorisi

Law 690 / Ceza Muhakemesi Hukukunda Özgürlüklerin ve Bireyin Korunması


Bahar 2019-2020
 
Zorunlu Dersler

Law 542 / Uluslararası İnsan Hakları Hukuku: Koruma Usulleri

Law 562 / Seminer (bu ders sadece tezli program için zorunludur)


Seçimlik Dersler

Law 501 / Hukuk ve Devlet Kuramları

Law 518 / Kadının İnsan Hakları

Law 530 / AİHM Kararlarında Usul Hukukuna İlişkin Hak ve İlkeler

Law 585 / İnsan Hakları Aktivizmi II

Law 590 / Toplumsal Sorun Olarak Suç: Nedenleri ve Kurumsal Yanıtları

Law 638 / İş Dünyası ve İnsan Hakları

Law 644 / Legal English

Law 649 / Siyasi Suçlar ve Düşman Ceza Hukuku

Law 660 / İnternet Hukuku: Bilgi Çağında Haklar, Özgürlükler ve Sorumluluklar

Law 661 / Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Law 678 / Hukuka Eleştirel Yaklaşımlar

Law 696 / LGBTİ ve İnsan Hakları

Law 698 / Sinema ve İnsan Hakları