Öğrenci Profili ve Özel Öğrenci Statüsü

Hukuk Yüksek Lisans Programına sadece Hukuk Fakültesi mezunları kabul edilmektedir.

Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Statüsü

Özel Öğrenci Statüsü: Hukuk Fakültesini yurtdışında tamamlayanların YÖK tarafından verilmiş denklik belgelerini sunmaları gerekmektedir. Henüz denklik belgesi bulunmayanlar “özel öğrenci” olarak programa başvuru yapabilir. Programa kabul edilen özel öğrenciler, kabullerini izleyen iki yarıyıl içinde gerekli belgeyi tamamlayarak mastır öğrencisi statüsüne geçiş yapabilir. Bu takdirde, özel öğrenci statüsü taşırken aldıkları derslerin kredi toplamları, geçiş yaptıkları tezli/tezsiz programın toplam kredi yükünün %50’sini geçmemek kaydıyla yüksek lisans programı için geçerli sayılabilir. İki dönem sonunda eksik belgesini tamamlayamayan özel öğrencinin kaydı silinir.

Misafir Öğrenci Satatüsü: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü dersleri izlemek üzere Enstitü'ye "misafir öğrenci" olarak kabul edilebilir. Kabul için program direktörünün onayı ve enstitü kararı gerekmektedir. Dönem sonunda kendisine aldığı dersin notunu gösteren bir transkript verilir.

Misafir öğrenci statüsünde alınan dersler bir mastır programı için saydırılamaz.

4+1 Hakkında

lk defa İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uygulanan 4+1 BİLGİ ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, lisans eğitimlerinin son yılında yüksek lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Yüksek lisans eğitimine lisans döneminde karar veren ve daha hızlı yola çıkmak isteyen öğrenciler, programları el verdiği ölçüde, 4+1 BİLGİ kapsamında son sınıfta aldıkları yüksek lisans dersleriyle başlayabilir.

Derslerini başarıyla tamamlayıp mezun olduktan sonra, yüksek lisans programına başvuru yaparak mülakat sonrası kabul aldıkları takdirde hem program ücreti üzerinden % 40 indirim hakkı kazanırlar hem de 4+1 yaparken aldıkları yüksek lisans derslerini kredi ve not olarak saydırma imkanları olur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.