Öğrenci Profili, Özel Öğrenci ve Bilgi UP

Hukuk Yüksek Lisans Programına sadece Hukuk Fakültesi mezunları kabul edilmektedir.

Özel Öğrenci Statüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Programından sadece bir kaç ders almak isteyen özel öğrencilerin mutlaka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programına kayıtlı olması ve kayıtlı olduğu enstitüden dersi/dersleri alabileceği kararının çıkmış olması gerekmektedir.

Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

(Özel Öğrencilik durumu ile ilgili 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve 22 Kasım 2019 Cuma günü Resmî Gazete’de ilan edilmiştir. )

BİLGİ UP Hakkında

lk defa İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uygulanan BİLGİ UP ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, lisans eğitimlerinin son yılında yüksek lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Yüksek lisans eğitimine lisans döneminde karar veren ve daha hızlı yola çıkmak isteyen öğrenciler, programları el verdiği ölçüde, BİLGİ UP kapsamında son sınıfta aldıkları yüksek lisans dersleriyle başlayabilir.

Derslerini başarıyla tamamlayıp mezun olduktan sonra, yüksek lisans programına başvuru yaparak mülakat sonrası kabul aldıkları takdirde hem program ücreti üzerinden % 40 indirim hakkı kazanırlar hem de BİLGİ UP yaparken aldıkları yüksek lisans derslerini kredi ve not olarak saydırma imkanları olur.

Detaylı bilgiye  https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/lisansustu/bilgi-up/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.