Öğrenci Profili ve Özel Öğrenci Statüsü

Programımız'a hukuk mezunu olanlar kadar hukuk dışı alanlardan başvuranlar kabul edilmektedir. Hukuk dışı olanlar Ekonomi Hukuku Programı için şirket yöneticileri, proje koordinatörleri, vergi danışmanları, banka ve aracı kurumlarda, denetim firmalarında çalışanlar gibi çeşitli farklı iş kollarından gelen kişilerdir. İnsan Hakları Programı'na ise genelde sosyologlar, sivil toplum kuruşlarında ve basın-yayın sektöründe çalışanlar başvurmaktadır. Hukuk dışı alanlardan gelenler, kendi mesleki yaşamlarında ihtiyaç duydukları hukuk bilgisini edinmek ve ilgi alanlarında kendilerini geliştirmek veya aynı meslek kolunda çalışan kişilere göre daha ileri seviyede donanım kazanarak, daha iyi iş imkânlarına kavuşmak amacıyla programa katılmaktadırlar. Ancak, hukuk fakültesi mezunu olmayan öğrencilere program bitiminde LL.M. derecesi yerine MA derecesi verilir.

Yüksek lisans programını tamamlamak istemekle birlikte, programa başvuru sırasında henüz ALES belgesi ve/veya lisans diplomasına sahip bulunmayanlar “özel öğrenci” olarak programa kabul edilebilir. Programa kabul edilen özel öğrencilerin, kabullerini izleyen iki yarıyıl içinde gerekli belgeleri tamamlayarak yüksek lisans programına başvurmaları gerekir. Bu takdirde, özel öğrenci statüsü taşırken aldıkları derslerin kredi toplamları, geçiş yaptıkları tezli/tezsiz programın toplam kredi yükünün %50’sini geçmemek kaydıyla yüksek lisans programı için geçerli sayılabilir. Özel öğrenci adaylarının ALES belgesi dışındaki belgelerle başvurmaları yeterlidir.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü dersleri izlemek üzere Enstitü'ye "misafir öğrenci" olarak kabul edilebilir.