Programın Yapısı

Program, geleneksel kamu hukuku - özel hukuk ayırımı yerine, günümüz dünyasının iki temel ekseni olarak nitelendirilebilecek "Ekonomi Hukuku" ve "İnsan Hakları Hukuku" alanları üzerinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin, birbirinden bağımsız derslerden oluşan bu iki ders programından birini tercih etmesi zorunludur.

Öğrencilerimiz Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans, İşletme (MBA), Uluslararası Finans Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi Yüksek Lisans, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans, İşletme (Organizasyon-Yönetim), Kamu Hukuku ve Özel Hukuk doktora gibi Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora programlarından da ders alabilir. Ancak kayıtlı olunan program dışındaki bir programdan, Yüksek Lisans Eğitim Yönetmeliğinde belirlenen sınırlar çerçevesinde ders veya derslerin alınabilmesi Hukuk Yüksek Lisans Program Direktörü'nün onayıyla mümkündür.

Hukuk yüksek lisans programı (Ekonomi Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku), öğrencilere, "tezli" ve "tezsiz" olmak üzere iki tür yüksek lisans seçeneği sunmaktadır. Bu programların kredi yükleri farklı olmakla birlikte sunulan dersler açısından herhangi bir ayırım gözetilmemiştir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için derslere ek olarak tezli yüksek lisans programında, bilimsel kriterlere uygun bir tezi, tezsiz yüksek lisans programında ise daha dar çerçevede hazırlanan ve yine bilimsel kriterlere uygun bir dönem projesini oluşturulan jüri önünde başarı ile savunmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programına kabul edilecek olan öğrencilerin özgeçmişlerinin akademik açıdan üstün özellikler göstermesi beklenir.

Dersler, hafta içi 19:00-22:00 ve Cumartesi günü 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde yapılacaktır. Ders kontenjanları sınırlıdır. Hukuk Yüksek Lisans Programı'nda adı İngilizce olan dersler dışındaki dersler Türkçe verilmektedir.