Başvuru Koşulları

Ders programının yarıyıl esasına göre hazırlanmış olduğu göz önünde tutularak, her yarıyıl başlangıcında programa öğrenci kabul edilmektedir.

Programa, hukuk fakültelerinin yanı sıra siyasal bilimler, iktisadi ve idari bilimler ya da sosyal bilimlerin diğer alanlarında lisans derecesine sahip adaylar başvurabilirler. Bununla birlikte, fen bilimleri veya mühendislik lisans derecesi sahibi adayların başvuruları da değerlendirmeye alınır.

Programa başvuracak olan adaylardan talep edilen belgeler (Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, başvuru formunun çıktısı ve diğer belgelerin, son başvuru tarihine kadar Hukuk Yüksek Lisans İdari Asistanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru belgeleri ulaşmayan adaylar mülakata giremeyecektir.):

 • Başvuru formu çıktısı (başvuru formu aşağıda yer alan linklerden online olarak doldurulacaktır.)

Online Başvuru (İnsan Hakları-tezli)

Online Başvuru (İnsan Hakları-projeli) 

 • Lisans Diploması fotokopisi
 • Lisans Not Dökümü (transkript) fotokopisi
 • Özgeçmiş (CV)

Tezli başvurular için yukarıda yer alan belgelere ek olarak istenen başvuru belgeleri:

 • ALES SÖZ-EA ≥ 55 veya GRE (sayısal) ≥ 149 (eski 610) veya GMAT ≥ 450 belgelerin fotokopileri,
 • Lisans not ortalaması (dörtlük sistemde 2,75)
 • Yabancı dil için istenen belgeler: İngilizce için; TOEFL IBT 72 ve üzeri ya da YDS/ÜDS/KPDS 60 ve üzeri ya da *Bilgi Lisansüstü İngilizce Yeterlik sınavı (BİLET 3) 70 ve üzeri belgesi fotokopisi,
  Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca için; ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosunda YDS/ÜDS/KPDS 60 puana karşılık gelen denk sınav puanları

  *Bilgi Lisansüstü İngilizce Yeterlik sınavı (BİLET 3)
   
   BILET 3 sınavı ile ilgili bilgilere https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/lisansustu/lisansustu-ingilizce-sinavi/  web adresinden ulaşabilirsiniz.

  Değerlendirme, başvuru esnasında talep edilen belgeler esas alınarak, mülakat çerçevesinde yapılacaktır. Öğrencinin hangi tür yüksek lisans programına (Tezli/Tezsiz) kabul edileceğine, Kabul Jürisi tarafından karar verilecektir

  İnsan Hakları Hukuku 2018 Güz (II) Başvuru Tarihleri:

  2018 -2019 Güz Dönemi başvuru belgeleri, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar Santral Kampüsü, Seyfi Arkan binası 101 numaralı odada alınacaktır. 

  Başvuru için son tarih: 
  03 Eylül 2018 Pazartesi, saat 17:00

  Mülakat: 
  06 Eylül 2018 Perşembe, Santral kampüsü
               (mülakat saat aralıkları mail olarak adaylara gönderilecektir.)